HL-Display_Opt-Tray_Beverage-K-Supermarket-Redi,-2018_004.jpg

Insikter per kategori i dagligvaruhandeln

Utvecklingen går snabbt inom retail. Konsumenterna utvecklar hela tiden nya inköpsmönster. Att förutse och agera på kundernas behov är viktigare nu än någonsin.

Dagens kunder i butik förutsätter en inspirerande, hållbar och tillgänglig shoppingupplevelse, där butiken även tar sitt ansvar för att motverka svinn och reducera förpackningsavfallet. För specifika kategorier som exempelvis frukt & grönt, hälsa & skönhet och on-the-go sortimentet erbjuder vi här nedan intressanta insikter för butiker av alla storlekar. Insikter som kan vara till nytta för butikens möjlighet till ökad försäljning såväl som kundens övergripande uppfattning av varumärket. Aktuellt för alla butiksformat från mindre närbutiker till större stormarknader.