HL-Display_Opt-Tray_Beverage-K-Supermarket-Redi,-2018_004.jpg

Insikter per kategori i dagligvaruhandeln

Utvecklingen går snabbt inom retail. Konsumenterna utvecklar hela tiden nya inköpsmönster. Att förutse och agera på kundernas behov är viktigare nu än någonsin.

Dagens kunder i butik förutsätter en inspirerande, hållbar och tillgänglig shoppingupplevelse, där butiken även tar sitt ansvar för att motverka svinn och reducera förpackningsavfallet. För specifika kategorier som exempelvis frukt & grönt, hälsa & skönhet och on-the-go sortimentet erbjuder vi här nedan intressanta insikter för butiker av alla storlekar. Insikter som kan vara till nytta för butikens möjlighet till ökad försäljning såväl som kundens övergripande uppfattning av varumärket. Aktuellt för alla butiksformat från mindre närbutiker till större stormarknader. 

Oliver_Wyman_Innovative_Solutions-1.jpg

Ladda ner rapporten från Oliver Wyman

Ladda ner rapporten från Oliver Wyman där du finner värdefulla insikter om den snabba utvecklingen inom retail. Läs mer om hur förenklingar i butiksmiljön, vikten av inspirerande färskvaruavdelningar och av att arbeta hållbart bidrar till butikens lönsamhet. Fyll i detaljerna nedan. *Fältet är obligatoriskt

Tack för din information. Ladda ner filen. 

Om nedladdningen inte börjar vänligen klicka här