Shopping_experience_HL-Display_0214.jpg

Vår syn på retail

Handeln förändras i takt med att ny teknologi utvecklas och kunderna ändrar sina inköpsvanor och shoppingmönster.

För att fortsättningsvis vara framgångsrika måste den fysiska butiken förtjäna kundernas besökButikerna kommer fortsättningsvis att använda effektiva digitala verktyg i den fysiska miljön för att leva upp till kundernas förväntningar och skapa smidiga och inspirerande shoppingupplevelser. 

Medan näthandeln förväntas växa kraftigt de kommande åren bedöms andelen näthandel av den totala dagligvaruhandeln ligga kvar på 8 % till år 2023 på den europeiska marknaden samt i USA. Detta tyder på att framtiden för dagligvaruhandeln inte kommer att handla om antingen näthandel eller fysiska butiker, utan en framgångsrik kombination av båda. 

Andra exempel på utveckling inom den internationella marknaden är Walmarts förvärv av Jet och Amazons köp av Whole Foods samt öppnandet av de helt digitaliserade Amazon Go-butikerna som tyder på att gränserna suddas ut mellan fysiskt och digitalt erbjudande. 

Förändrat shoppingmönster tvingar handeln att anpassa sig - snabbt 

Allt eftersom kundernas livsstil förändras så gör också deras krav på tillgänglighet och bekvämlighet detEn allmänt hektisk livsstil, mindre antal personer per hushåll, att ständigt vara uppkopplad, längre avstånd för pendlare och generell urbanisering får kunder i hela världen att nedprioritera uppgifter som upplevs som tråkiga. Studier visar att ca 46% av befolkningen anser att besök till butik ofta uppfattas som tråkigt. 

Detta leder till en rad förändringar i kundbeteendet. Till exempel ersätts veckohandeln, för att ladda upp för den kommande veckan, allt mer av mindre köp och tätare shoppingturer. Som att inhandla kvällens middag eller snabbt fylla på hemma med specifika varor. Detta gör att vi hellre handlar i närbelägna butiker där det tar mindre tid att hitta det vi behöver.   

Färdiga måltidslösningar, middagar ute och abonnemang på matkassar ökar och blir ett alternativ till att själv planera och laga middag till familjen hemma varje kväll.  

För att hantera dessa förändringar väljer butikerna olika strategier. Även om inte alla kommer att bli långsiktigt framgångsrika anser vi att följande trender fortsättningsvis blir allt viktigare att ta hänsyn till: 

Tillgängliga och inspirerande shoppingupplevelser 

Efterfrågan på lågprisprodukter kommer alltid att fortsätta och parallellt experimenterar fler och fler butiker och kedjor med att erbjuda en ökad kvalitetsupplevelse för att skapa inspiration. I dessa butiker kombineras ofta ett bredare utbud av färskvaror och inbjudande butiksutformning med generösa öppettider, centrala lägen och kundservice på hög nivå. 

Fokus på färskvaror, som frukt och grönt samt måltider on-the-go blir allt viktigare inte bara eftersom de uppfyller kundens krav på bekvämlighet utan också för att det blir en motpol till den ökande e-handeln. 

Det blir vanligare med en cafédel i förbutiken, delikatessdiskar och food courts som mötesplats för kunderna. Där erbjuds en inspirerande miljö med nylagad mat och butikens expertis. Matlagningskurser i butiken och middagsklubbar är andra exempel på hur butiker kan förvandlas till sociala mötesplatser. I framtiden kommer allt fler butiker att kombinera sitt erbjudande med välbefinnande, underhållning och hög servicenivå för att skapa attraktiva marknadsplatser. 

Hjälpa kunderna till en mer hållbar livsstil 

Att minska volymen av förpackningar och plastavfall har varit högaktuella ämnen under en lång tid, liksom frågan om hur vi kan minska matavfall. Förutom arbetet med att minska sin egen miljöpåverkan, kommer fler butiker att bistå konsumenter att minska sitt ekologiska fotavtryck. Exempelvis genom förpackningsfria produkter och byte till återanvändbara förpackningar. Somliga butiker kommer att gå ett steg längre och hjälpa kunderna göra mer hållbara val genom att informera dem om inhandlade varors koldioxidutsläpp och föreslå alternativa produkter med lägre miljöpåverkan. 

Teknik som skapar friktionsfri shopping... 

Många butiker testar olika sätt att minska kundernas kötider från att erbjuda självutcheckning till butiker helt utan kassor. Artificiell intelligens och maskininläsning kommer att användas oftare för att kunna förstå kunderna och ge dem upplevelser som passar deras behov. Det kan vara individanpassande erbjudanden och priser, med förslag på artiklar som köps ofta via elektroniska inköpslistor eller helt enkelt hjälpa kunder navigera i butiken. Digitala skärmar ger möjlighet att engagera uppkopplade kunder genom att ge produktvägledning och ansluta dem till olika grupper där de får inköpsråd och rekommendationer. Baserat på att 85 % av kunderna säger att de vill ha ny teknik i butiken som underlättar inköp kommer fler tekniska tillämpningar att utvecklas så att shoppingrundorna blir snabbare och smidigare.

... och ett ändrat fokus för butikspersonalen

Många metoder för att framtidssäkra den klassiska detaljhandeln är arbetsintensiva och kräver välutbildad personal. Därför kommer detaljhandeln framöver att behöva prioritera verktyg för automatisering av repetitiva arbetsuppgifter. Effektiva verktyg och metoder för varuexponering har successivt implementerats för att reducera tiden för plock av varor i hyllorna. Även intresset för elektroniska hylletiketter har ökat stort och ersatt tidigare manuella papperslösningar. Självbetjäningskassor underlättar för både kunder och ökar butikens effektivitet med mindre behov av personal. AI och maskininlärning kommer hjälpa butikerna med förenklad lagerhantering och mer effektiva rutiner så att personalen får mer tid att samverka med kunderna o ge bättre service.

Utan tvekan genomgår handeln dramatiska förändringar. Vi anser dock att denna utmanande miljö även ger stora möjligheter till nytänkande – både för näthandeln och fysiska butiker. De kedjor och butiker som hittar rätt i dessa föränderliga tider blir de som kan skapa en bättre shoppingupplevelse för sina kunder runt om i världen.

Oliver_Wyman_Innovative_Solutions-1.jpg

Ladda ner rapporten från Oliver Wyman

Ladda ner rapporten från Oliver Wyman där du finner värdefulla insikter om den snabba utvecklingen inom retail. Läs mer om hur förenklingar i butiksmiljön, vikten av inspirerande färskvaruavdelningar och av att arbeta hållbart bidrar till butikens lönsamhet. Fyll i detaljerna nedan. *Fältet är obligatoriskt

Tack för din information. Ladda ner filen. 

Om nedladdningen inte börjar vänligen klicka här
ICA-Kvantum_Liljeholmen-2018_002.jpg