The better shopping experience

Better shopping experience.jpg

Hlavné body správy o spoločenskej zodpovednosti 2019

Našou víziou je, aby sme stáli na čele vývoja inovatívnych a udržateľných riešení pre lepší zážitok z nákupu po celom svete. V roku 2019 sme posilnili náš záväzok urobiť udržateľnosť súčasťou našej každodennej prevádzky.

Pomáhame zákazníkom znižovať množstvo odpadu 

HL-display-fresh-produce-2019.JPG

Pomocou našich riešení klienti dosahujú výrazné zníženie odpadu.

Riešenie spoločnosti HL umožňuje našim zákazníkom významne znížiť množstvo ich odpadu, ako tomu je napríklad v britskom supermarketu Thornton's Budgens. Keď bolo do oddelenia čerstvého ovocia a zeleniny nainštalované merchandisingové riešenie Sigma™, znížilo sa množstvo potravinového odpadu o 15%.

S ponukou bio a recyklovaných alternatív sme prekonali cieľ.

Do konca roku 2019 bolo 37 % sortimentu spoločnosti HL ponúkané v rámci Udržateľné voľby, tzn. jednalo sa o riešenia vyrobené z bioplastov alebo recyklovaných plastov. O 4 percentné body sme tak prekonali cieľ, ktorý si spoločnosť HL stanovila pre rok 2019.

37percent.gif

Udržateľná voľba je na vzostupe 

V priebehu roka 2019 sme pre riešenie Udržateľnej voľby stanovili ambiciózny cieľ dosiahnuť tržby 200 miliónov švédskych korún.

Vytváranie najlepšieho pracoviska

Work_at_HL-Display_05.jpg

Nová politika posilňujúca rozmanitosť  

V roku 2019 sme aktualizovali našu firemnú politiku zodpovednosti so zvláštnym zameraním na posilnenie rozmanitosti a rovnakého zaobchádzania.

Zameranie na rovnaké príležitosti.

Rastúci podiel zamestnancov, 78%, má dojem, že im sú pre rozvoj ich schopností a kariérny postup poskytované rovnaké príležitosti ako ostatným ľuďom na ich pracovisku.

78percent.gif

Nový systém e-learningu pre zaistenie školenia 

V roku 2019 spustila spoločnosť HL nový systém e-learningu a zvýšila tak dostupnosť školenia. V systému e-learningu bolo k dispozícií sedem školení a v priebehu roka 2020 bude tento nástroj rozvíjaný ešte viac.

Nepretržitý vývoj v oblasti prevádzky

GLIWICE_TOOLS-INJECTION-MOULDING_POLAND_HL-Display_2019_008.jpg

Štúdie ekologického dopadu k vytvoreniu základne pre zlepšenie.

V roku 2019 vykonala spoločnosť HL rozsiahlu štúdiu uhlíkovej stopy, aby získala poznatky o tom, aký je vplyv na životné prostredie. Na základe tejto štúdie sa stanoví základňa, ktorá bude riadiť naše kroky vedúce k znížení dopadu na životné prostredie v roku 2020 a ďalších rokoch.

Lepšiu schopnosť používať udržateľné materiály 

Aby spoločnosť HL uspokojila požiadavky nášho vyvíjajúceho sa trhu, vykonáva neustále významné investície do zariadenia a inovácií, aby umožnila výrobu vysoko kvalitných produktov z bioplastov alebo recyklovaného plastu.

Zvyšovanie využitie obnoviteľnej energie v závodoch

V roku 2019 pochádzalo v spoločnosti HL 45,5 percent (2018:43,7 percent) všetkej energie používané pri výrobe z obnoviteľných zdrojov. 

46percent.gif

Zaistenie zodpovednosti v celom dodávateľskom reťazci

GLIWICE_WAREHOUSE_POLAND_HL-Display_2019_010.jpg

Efektívnejšie riadenie dodávateľov  

V roku 2019 bol predstavený nový a systematickejší spôsob preverovania našich dodávateľov. Pomôže nám to nie len rozpoznať riziká v dodávateľskom reťazci, ale aj jednať s našimi dodávateľmi a nájsť lepšie spôsoby podnikania.

Lepšie chápanie Pravidiel správania sa zo strany zamestnancov

V roku 2019 sme spustili modul e-learningu, aby sme u našich zamestnancov prostredníctvom praktických cvičení zameraných na etické dilemy zlepšili porozumenie našim Pravidlám správania. V roku 2020 toto školenie absolvujú všetci zamestnanci.

Pravidlá nákupu vytvárajú základňu pre očakávanie dodávateľov 

Pravidlá nákupu podpísalo 70 % významných dodávateľov. Našim cieľom je, aby do konca roku 2020 tento počet vzrástol na 90 %. 

70percent.gif
sustainability report cover.gif