The better shopping experience

Sustainability-forest.jpg

Najdôležitejšie informácie zo správy o spoločenskej zodpovednosti podnikov HL 2021

Sme hrdí na to, že môžeme informovať o pokroku, ktorý sme dosiahli na našej ceste k udržateľnosti, a podporovať našich zákazníkov pri vytváraní udržateľnejších podnikov napriek náročným podmienkam a výzvam súčasnosti.

HL sa v tejto oblasti naďalej usiluje o čo najväčšie úsilie tým, že dôsledne zohľadňuje udržateľnosť v rámci svojich obchodných postupov a zásad, aby pomohla maloobchodníkom a dodávateľom značiek splniť očakávania akcionárov.

ICA-Kvantum-Södermalm_Installation_HL-Display_2020_006.jpg
Recycled_plastic_from_HL Display_019.jpg

Rozširovanie rodiny HL a rozširovanie našich firemných možností

 

V priebehu roka sme v HL privítali zamestnancov z troch získaných spoločností, ktorí budú profitovať z toho, že sa stanú súčasťou väčšieho tímu a budú mať viac príležitostí na rozvoj. Tieto akvizície nám tiež poskytli nové zručnosti, lepšie využitie a vyššiu efektívnosť našich tovární a logistických procesov.

Rozširujeme našu cirkulárnu ponuku, aby sme prírodné zdroje využívali racionálne.

 

S vybranými zákazníkmi v Spojenom kráľovstve a vo Fínsku sme úspešne ukončili projekt cirkulárnej ponuky cenovkových lišt, v rámci ktorého zhodnocujeme naše vlastné výrobky na konci ich životného cyklu, recyklujeme ich a používame pri výrobe nových výrobkov. Tento proces sme už zdokonalili, aby sme v budúcnosti mohli ďalej rozširovať našu ponuku v celej Európe.

CSR_2021-Sustainable choice-12.jpg

Nárast v kategórii HL Udržateľná voĺba o 12%

 

Rovnako ako v roku 2020 sme splnili náš cieľ zvýšiť predaj v kategórii udržateľných merchandisingových riešení HL Udržateľná voľba z recyklovaného plastu a rozšírili sme sortiment o ďalšie produkty.

93% našich hlavných dodávateľov podpísalo Kódex správania dodávateľov HL

 

V minulom roku 93 % našich kľúčových partnerov podpísalo Kódex správania dodávateľov HL, čím sa zaviazali k rovnakej úrovni udržateľnosti ako HL a pomohli nám prekročiť náš plán dosiahnuť to s 90 % našich kľúčových dodávateľov.

CSR_2021-Important-suppliers.jpg
CSR-2021-GHG.jpg

Stanovenie našich cieľov a akčného plánu v súlade s iniciatívou SBTi

 

V roku 2021 sme si stanovili ciele a akčný plán na zabezpečenie zníženia našej klimatickej stopy v súlade s ambíciami iniciatívy Science Based Targets a v súčasnosti čakáme na schválenie.

 

Vplyv na zmenu klímy

 

Štúdie o uhlíkovej stope zohrávajú dôležitú úlohu pri stanovovaní východiskových bodov na zlepšenie činnosti spoločnosti HL a pri usmerňovaní nášho úsilia o zníženie vplyvu našich činností na životné prostredie.

vimeo video preview image
vimeo video preview image

HL cirkulárna ponuka

 

Recykláciou starých cenovkových líšt sme úspešne zavŕšili cirkulárnu ponuku našich plastov. Našou ambíciou je rozšíriť túto metódu aj na ďalších predajcov.

Spojme sily a znížme našu uhlíkovú stopu!

CSR_2021_recycked-plastic-used.jpg
CSR_2021_green-energy.jpg
CSR_2021_water-consumption.jpg

O 12% viac recyklovaného plastu použitého pri výrobe

O 50% viac zelenej energie

O 85% nižšia spotreba pitnej vody vo výrobe

  • Využívanie väčšieho množstva recyklovaných plastov vo výrobe

    Aby sme mohli zvýšiť podiel recyklovaného plastu vo výrobe, maximálne využívame vlastný výrobný odpad pri výrobe nových výrobkov a neustále zvyšujeme podiel recyklovaného plastu z externých zdrojov.

  • Increased green energy usage by 50%

    Továreň HL v Gliwiciach plne prešla na obnoviteľné zdroje energie, čím sme zvýšili využívanie ekologickej energie o 50 % a výrazne znížili emisie.

  • 85% zníženie spotreby pitnej vody počas výroby

    Celková spotreba vody sa znížila o 6 % a závod Sundsvall od vybudovania vlastného vrtu v roku 2020 znížil spotrebu komunálnej vody o 85 %.

Štyri hlavné oblasti záujmu

Na základe povahy nášho podnikania sme určili štyri oblasti, na ktoré sa zameriavame v oblasti udržateľnosti. V roku 2021 sme dosiahli ciele vo väčšine našich štyroch oblastí zamerania:

O Cieľ sme (viac než len) splnili    O Dobrý výsledok, ale môžeme sa zlepšiť   O Cieľ sme nedosiahli    O N/A

Pomáhame zákazníkom znižovať množstvo odpadu 

 

O Zvýšili sme predaj sortimentu HL udržateľná voľba o 12 %, čo je o 2 percentuálne body viac, ako bol náš cieľ.

O Do nášho projektu cirkulárnej ponuky sa zapojil ďalší zákazník.

CSR_2021_reduce-waste-edit.jpg

Najlepšie možné pracovné prostredie

 

O Zaznamenali sme len osem úrazov, ktoré mali za následok následnú absenciu

O Náš celkový index angažovanosti je 70,*

O Naše skóre v oblasti "Každý má rovnakú príležitosť uspieť v HL" je 70 bodov


*Vzhľadom na zavedenie nového modelu prieskumu angažovanosti zamestnancov nemožno výsledky priamo porovnávať s cieľmi pôvodne stanovenými na rok 2021.

CSR_2021_workplace.jpg

Neustále zlepšovanie operačných procesov 

 

O Stanovili sme si cieľ zníženia emisií a akčný plán pre Science Based Target Initiative a v tejto chvíli čakáme na ich schválenie.

O Zvýšili sme používanie recyklovaného materiálu o 12%.

CSR_2021_driving-improvement.jpg

Zaistenie zodpovednosti v celom dodávateľskom reťazci

 

O 93% našich hlavných dodávateľov podpísalo náš Kódex správania dodávateľa.

O 92% našich hlavných dodávateľov dokončilo sebahodnotenie.

 

CSR_2021_supply-chain.jpg