The better shopping experience

Sustainability-forest.jpg

Najdôležitejšie informácie zo správy o spoločenskej zodpovednosti podnikov HL 2021

Sme hrdí na to, že môžeme informovať o pokroku, ktorý sme dosiahli na našej ceste k udržateľnosti, a podporovať našich zákazníkov pri vytváraní udržateľnejších podnikov napriek náročným podmienkam a výzvam súčasnosti.

HL sa v tejto oblasti naďalej usiluje o čo najväčšie úsilie tým, že dôsledne zohľadňuje udržateľnosť v rámci svojich obchodných postupov a zásad, aby pomohla maloobchodníkom a dodávateľom značiek splniť očakávania akcionárov.

ICA-Kvantum-Södermalm_Installation_HL-Display_2020_006.jpg
Recycled_plastic_from_HL Display_019.jpg

Growing the HL family and expanding our in-house capabilities

 

During the year we welcomed the employees of three acquired companies to HL, who will benefit from being part of a larger team and more development opportunities. Through these acquisitions, we have also gained new capabilities, better utilization and improved efficiency in our factories and logistical processes.

Expanding our circular offer to close the loop

 

We have successfully closed the loop on datastrips with selected customers in the UK and in Finland, allowing us to retrieve our own products at the end of their lifecycle and recycle them into new products. We have also industrialised the process, allowing us to expand our offer further across Europe in the future.

CSR_2021-Sustainable choice-12.jpg

Nárast v kategórii HL Udržateľná voĺba o 12%

 

Rovnako ako v roku 2020 sme splnili náš cieľ zvýšiť predaj v kategórii udržateľných merchandisingových riešení HL Udržateľná voľba z recyklovaného plastu a rozšírili sme sortiment o ďalšie produkty.

93% našich hlavných dodávateľov podpísalo Kódex správania dodávateľov HL

 

V minulom roku 93 % našich kľúčových partnerov podpísalo Kódex správania dodávateľov HL, čím sa zaviazali k rovnakej úrovni udržateľnosti ako HL a pomohli nám prekročiť náš plán dosiahnuť to s 90 % našich kľúčových dodávateľov.

CSR_2021-Important-suppliers.jpg
CSR-2021-GHG.jpg

Stanovenie našich cieľov a akčného plánu v súlade s iniciatívou SBTi

 

V roku 2021 sme si stanovili ciele a akčný plán na zabezpečenie zníženia našej klimatickej stopy v súlade s ambíciami iniciatívy Science Based Targets a v súčasnosti čakáme na schválenie.

 

Impact on climate change

 

The carbon footprint study plays a large role in setting the baseline for improving HL's operations and guiding our efforts to reduce our environmental impact.

vimeo video preview image
vimeo video preview image

HL circular offer 

 

We have successfully closed the loop on plastic, by recycling old datastrips to avoid end-of-life incineration. Our ambition is to extend the value chain to include more retailers.

Let’s join forces to reduce carbon footprint!

CSR_2021_recycked-plastic-used.jpg
CSR_2021_green-energy.jpg
CSR_2021_water-consumption.jpg

12% more recycled

plastic used

50% more green

energy sourced

85% less municipal

water used 

  • More recycled plastic used

    To be able to increase the percentage of recycled plastic in production, we recycle our own production waste in the production of new products as much as possible, and continuously increase our ability to source recycled plastic externally.

  • Increased green energy usage by 50%

    The HL factory in Gliwice has switched its full energy supply to renewable sources, increasing the usage of green energy by 50% and decreasing our emissions significantly.

  • Reduced municipal water usage by 85%

    Overall water consumption has decreased by 6%, and since building its own well in 2020, the factory in Sundsvall has reduced the usage of water from municipal sources by 85%.

Our four focus areas

Based on the nature of our business, we have identified four focus areas for our sustainability work. In 2021, we have reached our targets for most of our four focus areas:

O We (over-) delivered on our target    O Good result but we can do better   O We have missed our target    O Not applicable

Pomáhame zákazníkom znižovať množstvo odpadu 

 

O Zvýšili sme predaj sortimentu HL udržateľná voľba o 12 %, čo je o 2 percentuálne body viac, ako bol náš cieľ.

O Do nášho projektu cirkulárnej ponuky sa zapojil ďalší zákazník.

CSR_2021_reduce-waste-edit.jpg

Najlepšie možné pracovné prostredie

 

O Zaznamenali sme len osem úrazov, ktoré mali za následok následnú absenciu

O Náš celkový index angažovanosti je 70,*

O Naše skóre v oblasti "Každý má rovnakú príležitosť uspieť v HL" je 70 bodov


*Vzhľadom na zavedenie nového modelu prieskumu angažovanosti zamestnancov nemožno výsledky priamo porovnávať s cieľmi pôvodne stanovenými na rok 2021.

CSR_2021_workplace.jpg

Neustále zlepšovanie operačných procesov 

 

O Stanovili sme si cieľ zníženia emisií a akčný plán pre Science Based Target Initiative a v tejto chvíli čakáme na ich schválenie.

O Zvýšili sme používanie recyklovaného materiálu o 12%.

CSR_2021_driving-improvement.jpg

Zaistenie zodpovednosti v celom dodávateľskom reťazci

 

O 93% našich hlavných dodávateľov podpísalo náš Kódex správania dodávateľa.

O 92% našich hlavných dodávateľov dokončilo sebahodnotenie.

 

CSR_2021_supply-chain.jpg