The better shopping experience

IMG_9805.jpg

Hlavné body zo Správy o zodpovednosti spoločnosti 2020

Pomáhame zákazníkom po celom svete vytvárať atraktívne, ziskové a udržateľnejšie prostredie v obchodoch, ktoré umocňuje zážitok zákazníkov z nakupovania.

Popritom sa neprestajne zameriavame na dopady na životné prostredie a ľudí a zaisťujeme riadne nakladanie so zdrojmi a odpadmi po celý čas ich životného cyklu.

Navzdory pandémii, ktorá panovala v roku 2020, sme zaznamenali pozitívne výsledky v našich štyroch kľúčových prioritách: pomáhať zákazníkom znižovať množstvo odpadu, vytvárať najlepšie pracovisko, podporovať ustavičné zlepšovanie prevádzky a zabezpečovať zodpovednosť v celom dodávateľskom reťazci. Je teda veľmi povzbudivé vidieť pokrok, ktorý sme dosiahli, a to tak z pohľadu našej vlastnej cesty k udržateľnosti, ako aj z pohľadu toho, čo sme urobili v rámci pomoci našim zákazníkom pri vytváraní udržateľnejších obchodov. O tie najdôležitejšie výsledky sa s Vami podelíme.

Pomáhame zákazníkom znižovať množstvo odpadu
Vyše 10% predaja už prebieha v rámci programu HL Sustainable Choice

Riešenie udržateľnej voľby HL Sustainable Choice sa stalo súčasťou našej štandardnej ponuky a tvorí viac ako 10% predajov.

Hoci ide o výrazný nárast oproti roku 2019, tržby mierne zaostali za predajným cieľom 200 miliónov SEK, stanoveným na tento rok, a to kvôli globálnym dopadom pandémie na naše podnikanie, ktoré zahŕňalo celú škálu ponuky HL Sustainable Choice.

CSR-2020-10%-raised.png
CSR-2020-90%-raised.png

Vytvorenie najlepšieho pracoviska
Celkovo 90% zamestnancov považuje svoju prácu za zaujímavú

Usilujeme o inkluzívne a bezpečné pracovisko, kde si zamestnanci vážia svoju prácu, podávajú dobré výkony a majú rovné príležitosti na rozvoj.

Spoločnosť HL kladie veľký dôraz na to, aby naši zamestnanci vykazovali vysokú mieru angažovanosti. Z nášho každoročného prieskumu angažovanosti zamestnancov vyplýva, že 90% zamestnancov ich práca zaujala, to je o 3 percentné body viac ako v roku 2019 a o 10 percentných bodov viac ako cieľ, ktorý sme si stanovili na rok 2020.

Ustavičné zlepšovanie prevádzky
Ďalší záväzok znižovania emisií skleníkových plynov

K iniciatíve Science Based Targets sme sa zaviazali na jar 2020 a našou ambíciou bolo stanoviť ciele na zníženie emisií ešte v tom istom roku.

Rozhodli sme sa však uprednostniť vytvorenie nového rámca, ktorý by uľahčil každoročné meranie našich emisií skleníkových plynov. Ciele na zníženie emisií a akčný plán, ako ich dosiahnuť, budú stanovené v priebehu roka 2021.

CSR-2020-GHG-raised.png
CSR-2020-100%-raised.png

Zabezpečenie zodpovednosti v celom dodávateľskom reťazci
Už 100% dôležitých dodávateľov podpísalo zásady nákupu

Je dôležité, aby sme s našimi dodávateľmi strategicky spolupracovali na riešení otázok udržateľnosti. Cieľ pre významných dodávateľov, ktorí v roku 2020 podpíšu našu politiku nákupu (od roku 2021 nahradenú Kódexom správania pre dodávateľov), bol stanovený na 90%. A veľmi nás teší, že sme dosiahli 100% úspechu, keďže dohodu podpísali všetci dodávatelia.

Poznámka: V roku 2020 sme mali 144 významných dodávateľov. Dôležití dodávatelia sa na celkových výdajoch dodávateľov podieľali 80%.

Riadenie zdrojov a odpadov

Spoločnosť HL investovala do svojej prevádzky rozsiahle úsilie na podporu udržateľného a efektívneho nakladania so zdrojmi vďaka recyklácii, nakladania s odpadmi a šetrenia zdrojov. Cieľom nášho prístupu je optimalizovať efektivitu výroby a zároveň minimalizovať ekologickú stopu.

Pozitívne výsledky, ktoré sme dosiahli v oblasti recyklácie plastov a znižovania spotreby vody, sú dôkazom pokroku dosahovaného v týchto oblastiach.

Recycled_plastic_from_HL Display-025.jpg
  • Použitie recyklovaných plastov sa takmer zdvojnásobilo

    V roku 2020 sme bezmála zdvojnásobili používanie recyklovaného plastu, a to z 3,5% v roku 2019 na 6,9%. Aktívne skúmame inovatívne spôsoby, ako šetriť zdroje a znižovať používanie primárnych materiálov, aby sme znížili dopad celého nášho hodnotového reťazca na životné prostredie. Hľadanie a nachádzanie recyklovaného plastu však môže byť vzhľadom na nárast dopytu na trhu výzva. Do budúcnosti sme preto odhodlaní zvýšiť naše úsilie smerované k nájdeniu nových zdrojov recyklovaného materiálu.

  • Zvýšený prísun recyklovaných plastov

    Náš vlastný výrobný odpad sa recykluje na výrobu nových produktov. V roku 2020 sme úspešne recyklovali 36% nášho výrobného odpadu, čo je nárast oproti 26% v roku 2019, a vyvinuli sme veľké úsilie nájsť ďalšie externé zdroje recyklovaného plastu. Veľkou výzvou je zabezpečenie jeho kvality. Materiál musí totiž vyhovovať výrobným procesom a kvalita nášho produktu musí spĺňať očakávania zákazníkov.

  • Zníženie spotreby vody o 15%

    Spotreba vody je súčasťou výrobného procesu pri chladení vytlačovaných a vstrekovaných plastových produktov. V roku 2020 sa naša celková spotreba vody znížila o 15%. Aby sme naďalej znižovali spotrebu vody, vybudoval náš závod vo švédskom Sundsvalle novú studňu. Táto iniciatíva pomohla znížiť potrebu dodávok vody z mestských zdrojov o celých 54%.

O 97% viac recyklovaného plastu

O 80% viac recyklovaných plastov

O 54% menej spotrebovanej vody z vodovodu

Graphs_For web_2021_recycledplastic 1.png
Graphs_For web_2021_Plastic waste Recycled 2.png
Graphs_For web_2021_Watercosumption 3.png
FaceShield_ICA-Kvantum_Sickla_Sweden_2020_HL-Display_006.jpg

Vytvorenie najlepšieho pracoviska navzdory pandémii covid-19

V roku 2020, keď pandémie covid-19 dominovala titulkom novín a keď všetci po celom svete museli prispôsobiť svoj každodenný život a podnikanie dopadom tejto pandémie, sa aj spoločnosť HL rýchlo prispôsobila požiadavkám tejto novej situácie.

Postarali sme sa o bezpečnosť svojich zamestnancov, ktorá bola prioritou číslo jeden, ďalej plynulý chod firmy a zaviedli bezpečnostné opatrenia v kanceláriách a výrobných závodoch. Posilnili sme komunikáciu a investovali do digitálnej komunikácie, aby sme zaistili pravidelné porady, digitálne schôdzky a konferencie a tiež rozšírenú platformu pre e-learning.

V reakcii na vypuknutie pandémie covid-19 sa portfólio produktov spoločnosti HL rozšírilo o ochranné zásteny a ďalšie bezpečnostné riešenia pre sklady a personál. A aby sme pomohli potrebným pracovníkom, darovali sme nemocniciam v poľských Gliwiciach ochranné kryty tváre.

Navzdory výzvam v roku 2020 si zamestnanci spoločnosti HL zachovali pozitívny prístup a zostali sústredení na svoju prácu. Veľmi nás teší a sme hrdí, že 90% nášho tímu považuje svoju prácu za pútavú.