The better shopping experience

Anti_sweep_Chocolate_Tray_2018_HL-Display_008.jpg

Zlepšujú viditeľnosť a chránia proti krádeži

Zásobníky zabraňujú vytiahnutiu viacerých kusov rozličných produktov súčasne a chránia tak zisk predajcu.

Zásobníky zabraňujúce vybratiu viacerých kusov možno umiestniť na regál a posilniť tak komunikáciu značky. Zákazníci si môžu lepšie vybrať správny produkt, ktorý potrebujú.

Jednoduché prispôsobenie vašim požiadavkám

Veľkosti zásobníkov zabraňujúcich vytiahnutiu viacerých kusov sú určené na rôzne obaly produktov a možno ich upraviť podľa konkrétneho rozmeru. Do zásobníkov zabraňujúcich vybratiu viacerých kusov možno zostaviť niekoľko zásobníkov a vytvoriť tak jednotku s viacerými čelnými stranami. Vďaka ponuke rôznych posunovačov zaručíte v závislosti od typu a hmotnosti produktu najlepšiu možnú funkciu na otočenie prednou stranou k zákazníkom.

Na zvýraznenie komunikácie značky a informácií o výhodách produktov možno použiť komunikačné lišty a individualizované príslušenstvo.

Hlavné výhody:

  • Ochrana proti vytiahnutiu viacerých kusov
  • Šetrí čas potrebný na údržbu regála, produkty sú automaticky otočené prednou stranou k zákazníkovi
  • Umožňuje komunikovať výhody a myšlienky značky
Anti-sweep_tray_with_slow_pusher_2018_HL-Display_001.jpg
Máme najširšie portfólio na trhu, prejdite si naše riešenie!
Prejsť do katalógu
HL-Display_Catalogue_2018.png