merchandising_solutions_for_fresh_finland_2018.jpg

Salg av frukt og grønnsaker har økt med over 10 %

En annen frukt og grøntsuksess med Sigma™

I den nye konkurransesituasjonen som har oppstått med økt e-handel finner butikkene frem til nye og kreative måter å lede mer trafikk til butikkene. Frukt og Grønt kategorien er særdeles viktig for mange konsumenter i forhold til valg av butikk. HL samarbeider med dagligvarebutikker og spesialbutikker for å finne frem til løsninger som maksimere mulighetene til å både få nye kunder og beholde de gamle handlene i butikkene. 

Detaljhandelen har et stadig økende fokus på å redusere matsvinnet samtidig som de vil selge mer varer. K-Supermarket i Valtari, Finland, har bevist at butikker kan oppnå alle tre målene samtidig: tiltrekke seg flere kunder, selge mer varer og få redusert matsvinnet. 

Etter å ha installert Sigma™ eksponeringsløsning for frukt og grønt, opplevde K-supermarket en salgsøkning på over 10 % etter syv uker. Siden installasjonen i 2017, har frukt- og grønnsaksavdelingen opplevd betydelig salgsvekst i tillegg til å få redusert matsvinnet. 

“Vi valgte dette fantastiske nye hyllesystemet for frukt og grønt kjøleren, sier butikkeier, Tero Turkia. “Tidligere var det vanskelig å få til god eksponering av frukt og grønt uten at det påførte oss mye svinn, men med Sigma™ har vi nå et godt system som er enkelt å jobbe med”. 

Sigma™ gir ferskvareavdelingen et utseende preget av overflod og friskhet samtidig som det reduserer mengden varer som presenteres. Det fører til redusert svinn og betydelige kostnadsbesparelser. 

”Resultatene har vært svært gode fordi matsvinnet er betydelig redusert. Vi selger mer ferskvarene med mye mindre svinn”, konkluderte Tero. 

Nyskapende eksponeringsløsning installert hos K-Supermarket Valtari, Finland