The better shopping experience

Sustainability-forest.jpg

To nejdůležitější ze Zprávy o společenské odpovědnosti firmy HL 2021

Jsme hrdí na to, že můžeme informovat o pokroku, kterého jsme dosáhli na naší cestě k udržitelnosti a podpoře našich zákazníků při vytváření udržitelnějších obchodů a to navzdory náročným podmínkám a výzvám, které s sebou přináší dnešní doba.

HL i nadále vynakládá své maximální úsilí v této oblasti tím, že důsledně zohledňuje udržitelnost v rámci svých obchodních postupů a principů, aby pomohla maloobchodníkům a brandovým dodavatelům splnit očekávání akcionářů.

ICA-Kvantum-Södermalm_Installation_HL-Display_2020_006.jpg
Recycled_plastic_from_HL Display_019.jpg

Rozšiřování rodiny HL a rozšiřování našich firemních možností

 

V průběhu roku jsme v HL přivítali zaměstnance tří převzatých společností, kteří budou mít prospěch z toho, že se stanou součástí většího týmu a budou mít více příležitostí k rozvoji. Díky těmto akvizicím jsme také získali nové schopnosti, lepší využití a vyšší efektivitu našich továren a logistických procesů.

Rozšiřujeme naši cirkulární nabídku tak, abychom využívali přírodní zdroje racionálně.

 

S vybranými zákazníky ve Velké Británii a Finsku jsme úspěšně uzavřeli projekt cirkulární nabídky cenovkových lišt, v rámci kterého jsme získali naše vlastní produkty na konci jejich životního cyklu zpět, mohli je recyklovat a použít při výrobě nových produktů. Tento proces jsme již zdokonalili tak, že můžeme v budoucnu dále rozšiřovat naši nabídku po celé Evropě.

CSR_2021-Sustainable choice-12.jpg

Nárůst v kategorii HL Udržitelná Volba o 12%

 

Stejně jako v roce 2020 jsme splnili náš cíl zvýšit prodej v kategorii udržitelných merchandisingových řešení HL Udržitelná Volba vyrobených z recyklovaného plastu a rozšířili jsme sortiment o další produkty.

93 % našich důležitých dodavatelů podepsalo HL Kodex chování pro dodavatele.

 

V uplynulém roce podepsalo HL Kodex chování pro dodavatele 93 % našich klíčových partnerů, čímž se zavázali ke stejné úrovni udržitelného rozvoje jako HL a pomohli nám tak v překročení našeho plánu docílit toho u 90 % našich klíčových dodavatelů.

CSR_2021-Important-suppliers.jpg
CSR-2021-GHG.jpg

Stanovení našich cílů a akčního plánu v souladu s iniciativou SBTi 

 

V roce 2021 jsme si stanovili cíle a akční plán, abychom zajistili snížení naší klimatické stopy v souladu s ambicemi iniciativy Science Based Targets, a v současné době čekáme na jejich schválení. 

 

Vliv na změnu klimatu

 

Studie uhlíkové stopy hrají velkou roli při stanovení výchozího bodu pro zdokonalení provozu společnosti HL a při řízení našeho úsilí o snížení dopadu naší činnosti na životní prostředí.

vimeo video preview image
vimeo video preview image

HL cirkulární nabídka

 

Recyklací starých cenovkových lišt jsme úspěšně dokončili cirkulární nabídku našich plastů. Naší ambicí je rozšířit tuto metodu i na další maloobchodní prodejce.

Spojme své síly a snižme uhlíkovou stopu!

CSR_2021_recycked-plastic-used.jpg
CSR_2021_green-energy.jpg
CSR_2021_water-consumption.jpg

O 12% více recyklovaných plastů použitých při výrobě

O 50% více zelené energie

O 85% nižší spotřeba pitné vody při výrobě

 • Využití více recyklovaných plastů při výrobě

  Abychom byli schopni zvýšit podíl recyklovaného plastu ve výrobě, maximálně využíváme vlastní výrobní odpad při produkci nových výrobků a neustále zvyšujeme podíl recyklovaných plastů z externích zdrojů.

 • Zvýšení podílu zelené energie o 50 %

  Továrna HL v Gliwicích přešla plně na obnovitelné zdroje energie, čímž zvýšila využití zelené energie o 50 % a výrazně snížila naše emise.

 • Snížení spotřeby pitné vody při výrobě o 85 %

  Celková spotřeba vody se snížila o 6 % a od vybudování vlastního vrtu v roce 2020 snížil výrobní závod v Sundsvallu spotřebu vody z městských zdrojů o 85 %.

Čtyři hlavní oblasti zájmu

Na základě povahy našeho podnikání jsme si stanovili čtyři oblasti, na které se zaměřujeme v oblasti udržitelnosti. V roce 2021 jsme dosáhli cílů pro většinu z našich čtyř oblastí zájmu:

O Náš cíl jsme (více než) splnili    O Dobrý výsledek, ale máme na víc   O Nedosáhli jsme svého cíle    O N/A

Pomáháme zákazníkům snižovat množství odpadu

 

O Prodeje řady HL Udržitelná volba jsme zvýšili o 12 %, což je o 2 p.b. více, než jsme si stanovili.

O Další zákazník se připojil k našemu projektu cirkulární nabídky.

CSR_2021_reduce-waste-edit.jpg

Co nejlepší pracovní prostředí

 

 • Zaznamenali jsme pouze osm úrazů, které vedly k následné absenci.
 • Náš celkový index angažovanosti je 70,*
 • Naše skóre pro "V HL mají všichni stejnou příležitost uspět" je 70.


* Vzhledem k zavedení nového modelu průzkumu angažovanosti zaměstnanců nelze výsledky přímo porovnat s cíli stanovenými původně na rok 2021.

CSR_2021_workplace.jpg

Neustálé zlepšování provozních procesů

O Stanovili jsme náš cíl snižování emisí a akční plán pro Science Based Target iniciativu a v současné době čekáme na jejich schválení. 

O Zvýšili jsme využití recyklovaného materiálu o 12 %.

CSR_2021_driving-improvement.jpg

Zajištění odpovědnosti v celém dodavatelském řetězci 

O 93% našich významných dodavatelů podepsalo náš Kodex chování pro dodavatele.

O 92% našich významných dodavatelů dokončilo vlastní hodnocení.

 

CSR_2021_supply-chain.jpg