The better shopping experience

IMG_9805.jpg

Hlavní body ze Zprávy o odpovědnosti společnosti 2020

Pomáháme zákazníkům po celém světě vytvářet atraktivní, ziskové a udržitelnější prostředí v obchodech, které posiluje zážitek zákazníků z nakupování.

Přitom se stále zaměřujeme na dopady na životní prostředí a lidi, a zajišťujeme řádné nakládání se zdroji a odpady po celou dobu jejich životního cyklu.

Navzdory pandemii, která panovala v roce 2020, jsme zaznamenali pozitivní výsledky v našich čtyřech klíčových prioritách: pomáhat zákazníkům snižovat množství odpadu, vytvářet nejlepší pracoviště, podporovat neustálé zlepšování provozu a zajišťovat odpovědnost v celém dodavatelském řetězci. Je tedy velmi povzbudivé vidět pokrok, kterého jsme dosáhli, a to jak z pohledu naší vlastní cesty k udržitelnosti, tak z pohledu toho, co jsme udělali v rámci pomoci našim zákazníkům při vytváření udržitelnějších obchodů. O ty nejdůležitější výsledky se s Vámi podělíme.

Pomáháme zákazníkům snižovat množství odpadu
Více než 10 prodeje již probíhá v rámci programu HL Sustainable Choice

Řešení udržitelné volby HL Sustainable Choice se stalo součástí naší standardní nabídky a tvořil více než 10 prodejů.

Ačkoli se jedná o výrazný nárůst oproti roku 2019, tržby zůstaly mírně za prodejním cílem 200 milionů SEK, který jsme si pro tento rok stanovili, a to kvůli globálním dopadům pandemie na naše podnikání, které zahrnovalo celou paletu nabídky HL Sustainable Choice.

CSR-2020-10%-raised.png
CSR-2020-90%-raised.png

Vytvoření nejlepšího pracoviště
Celkem 90 zaměstnanců považuje svou práci za poutavou

Usilujeme o inkluzivní a bezpečné pracoviště, kde si zaměstnanci váží své práce, podávají dobré výkony a mají rovné příležitosti k rozvoji.

Společnost HL klade velký důraz na to, aby naši zaměstnanci vykazovali vysokou míru angažovanosti. Z našeho každoročního průzkumu angažovanosti zaměstnanců vyplývá, že 90 zaměstnanců uvedlo, že je jejich práce zaujala, což je o 3 procentní body více než v roce 2019 a o 10 procentních bodů více než cíl, který jsme si stanovili pro rok 2020.

Neustálé zlepšování provozu
Další závazek ke snižování emisí skleníkových plynů

K iniciativě Science Based Targets jsme se zavázali na jaře 2020 a naší ambicí bylo stanovit cíle pro snížení emisí ještě ve stejném roce.

Rozhodli jsme se však upřednostnit vytvoření nového rámce, který by usnadnil každoroční měření našich emisí skleníkových plynů. Cíle pro snížení emisí a akční plán, jak jich dosáhnout, budou stanoveny v průběhu roku 2021.

CSR-2020-GHG-raised.png
CSR-2020-100%-raised.png

Zajištění odpovědnosti v celém dodavatelském řetězci
Již 100 důležitých dodavatelů podepsalo zásady nákupu

Je důležité, abychom s našimi dodavateli strategicky spolupracovali na řešení otázek udržitelnosti. Cíl pro významné dodavatele, kteří v roce 2020 podepíší naši politiku nákupu (od roku 2021 nahrazenou Kodexem chování pro dodavatele), byl stanoven na 90. A jsme velmi rádi, že jsme dosáhli 100% úspěchu, když dohodu podepsali všichni dodavatelé.

Poznámka: V roce 2020 jsme měli 144 významných dodavatelů. Důležití dodavatelé se na celkových výdajích dodavatelů podíleli 80.

Řízení zdrojů a odpadů

Společnost HL investovala do svého provozu rozsáhlé úsilí na podporu udržitelného a efektivního nakládání se zdroji díky recyklaci, nakládání s odpady a šetření zdrojů. Cílem našeho přístupu je optimalizovat efektivitu výroby a zároveň minimalizovat ekologickou stopu.

Pozitivní výsledky, kterých jsme dosáhli v oblasti recyklace plastů a snižování spotřeby vody, jsou důkazem pokroku, kterého v těchto oblastech dosahujeme.

Recycled_plastic_from_HL Display-025.jpg
  • Použití recyklovaných plastů se téměř zdvojnásobilo

    V roce 2020 jsme téměř zdvojnásobili používání recyklovaného plastu, a to z 3,5 v roce 2019 na 6,9. Aktivně zkoumáme inovativní způsoby, jak šetřit zdroje a snižovat používání primárních materiálů, abychom snížili dopad celého našeho hodnotového řetězce na životní prostředí. Hledání a nacházení recyklovaného plastu však může být vzhledem k nárůstu poptávky na trhu výzvou. Do budoucna jsme proto odhodláni zvýšit naše úsilí vedoucí o nalezení nových zdrojů recyklovaného materiálu.

  • Zvýšený přísun recyklovaných plastů

    Náš vlastní výrobní odpad je recyklován k výrobě nových produktů. V roce 2020 jsme úspěšně recyklovali 36 našeho výrobního odpadu, což je nárůst oproti 26 v roce 2019, a vyvinuli jsme velké úsilí nalézt další externí zdroje recyklovaného plastu. Velkou výzvou je zajištění jeho kvality. Materiál musí totiž vyhovovat výrobním procesům a kvalita našeho produktu musí splňovat očekávání zákazníků.

  • Snížení spotřeby vody o 15

    Spotřeba vody je součástí výrobního procesu při chlazení vytlačovaných a vstřikovaných plastových produktů. V roce 2020 se naše celková spotřeba vody snížila o 15. Abychom dále snižovali potřebu vody, vybudoval náš závod ve švédském Sundsvallu novou studnu. Tato iniciativa pomohla snížit potřebu dodávek vody z městských zdrojů o celých 54.

O 97 více recyklovaného plastu

O 80 více recyklovaných plastů

O 54 méně spotřebované vody z vodovodu

Graphs_For web_2021_recycledplastic 1.png
Graphs_For web_2021_Plastic waste Recycled 2.png
Graphs_For web_2021_Watercosumption 3.png
FaceShield_ICA-Kvantum_Sickla_Sweden_2020_HL-Display_006.jpg

Vytvoření nejlepšího pracoviště navzdory pandemii Covid-19

V roce 2020, kdy pandemie Covid-19 dominovala titulkům novin a kdy všichni na celém světě museli přizpůsobit svůj každodenní životní styl a podnikání dopadům této pandemie, se i společnost HL rychle přizpůsobila požadavkům této nové situace.

Zajistili jsme bezpečnost svých zaměstnanců, která byla prioritou číslo jedna, plynulý chod firmy a zavedli bezpečnostní opatření v kancelářích a výrobních závodech. Posílili jsme komunikaci a investovali do digitální komunikace, abychom zajistili pravidelné porady, digitální schůzky a konference a také rozšířenou platformu pro e-learning.

V reakci na vypuknutí pandemie Covid-19 se portfolio produktů společnosti HL rozšířilo o ochranné zástěny a další bezpečnostní řešení pro sklady a personál. A abychom pomohli nezbytným pracovníkům, darovali jsme nemocnicím v polských Gliwicích obličejové kryty.

Navzdory výzvám v roce 2020 si zaměstnanci společnosti HL zachovali pozitivní přístup a zůstali soustředění na svou práci. Jsme potěšeni a hrdí na to, že 90 našeho týmu považuje svou práci za poutavou.