The better shopping experience

Shelf_light_HL-Display_01.jpg

Řešení osvětlení a napájení

Osvětlení regálů představuje jednoduchý způsob, jak přilákat pozornost k regálu nebo značce, a přispívá k vyšším prodejům.

Rozráží často nepřehledné prostředí prodejny, vytváří prvotřídní vzhled a vzbuzuje dobrý pocit. K zajištění požadovaného napájení – nikoliv jen pro osvětlení, ale také pro digitální obrazovky a cenovky nové generace – je třeba pracovat se spolehlivými napájecími rozvody.