Poznáme maloobchod

Naše znalosti trhu nám poskytujú vedúcu pozíciu - hovoríme vaším jazykom!

Myslíme globálne, konáme lokálne.

Úspešne vyvíjame a vykonávame globálne programy, pretože poznáme potreby regionálnych a lokálnych trhov, ich obmedzenia a možnosti. Týmto sa odlišujeme.
Pozrite si naše zastúpenie vo svete na našej globálnej webovej stránke.

Čo robíme 

DIZAJN A INOVÁCIE

 • Vývoj konceptov
 • Kreatívny dizajn
 • Dizajn pevných častí a výkladu
 • Výroba prototypov
 • Testovanie

 IMPLEMENTÁCIA A UPLATNENIE V MALOOBCHODE 

 • Vlastná výroba v Ázii a Európe
 • Balenie a skladovanie
 • Inštalácia a podpora v teréne
 • Projektový manažment
 • Zákaznícka podpora
 • Manažment logistiky